Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Wetenschap & techniek

Wetenschap en technologie op Openbare Basisschool De Saller in Losser

Wetenschap en technologie (W&T) is één van de speerpunten van onze school.

W&T maakt leerlingen nieuwsgierig en stimuleert hen tot creatief, kritisch en ondernemend denken.

Leerlingen stellen vragen en signaleren problemen of behoeften vanuit hun eigen verwondering en nieuwsgierigheid. Bij W&T onderwijs leren de leerlingen antwoorden te (onder)zoeken op vragen en oplossingen te bedenken voor problemen. W&T is geïntegreerd binnen het thematisch werken (VierKeerWijzer).

Onderzoekend- en ontwerpend leren met talent is een onderwijsleerstrategie die sterk een beroep doet op de vaardigheden van het leren in de 21e eeuw.

De leerlingen van De Saller ontwikkelen vaardigheden die zij nu en in de toekomst nodig zullen hebben.