Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Positive Behavior Support

Positive Behavior Support

De Saller is een PBS-school. PBS staat voor Positive Behavior Support. PBS een schoolbrede aanpak gericht op stimuleren van goed gedrag. Op De Saller gaan we uit van drie pijlers:

    • respect
    • verantwoordelijkheid
    • veiligheid

In alle klassen zijn er wekelijks lessen om goed gedrag te stimuleren. Positief gedrag belonen wij met groepsbeloningen. Lees meer over PBS in dit PDF document »

Het is belangrijk dat leerlingen, ouders en leerkrachten samen werken aan een prettig schoolklimaat. We hebben allemaal hetzelfde doel:

Alle leerlingen voelen zich veilig en ontwikkelen hun talent optimaal.