Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Leerlingenraad

De Saller heeft een leerlingenraad. Zij vertegenwoordigen alle leerlingen van de school en  overleggen regelmatig. Ze leren omgaan met besluitvorming, verantwoordelijkheid nemen en opkomen voor algemene belangen. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Samen met een leerkracht overleggen zij enkele keren per jaar.

Zo maken we samen De Saller voor en door leerlingen.