Press "Enter" to skip to content

Engels

Alle kinderen van De Saller krijgen Engels. Wij vinden het belangrijk om kinderen al op vroege leeftijd Engels te leren.

Waarom Engels?

  • Engels is een grote verrijking voor onze leerlingen. Engels is leuk, inspirerend en uitdagend.
  • Vroeg vreemdetalenonderwijs stimuleert de taalontwikkeling van de leerlingen.
  • Engels geeft een basis voor een goede toekomst.

Voor de groepen 1 t/m 8 komt er wekelijks een vakleerkracht Engels op school. De vakleerkracht geeft les waarbij een Engels lied de basis vormt. Alle vaardigheden komen aan bod.

“The future is now!”