Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Schoolgids

In deze schoolgids kunt u de gegevens lezen van Openbare Basisschool De Saller.

Door de informatie in deze gids krijgt u een beeld van de organisatie van onze school en de wijze waarop ons onderwijs wordt gegeven.

Jaarlijks wordt de schoolgids geactualiseerd. Deze gids is bestemd voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.

De schoolgids wordt in zijn geheel geplaatst op onze website: www.saller.nl

Heeft u de informatie die u zoekt niet kunnen vinden? Stuur dan een e-mail naar obs@saller.nl of maak een afspraak voor een gesprek met locatieleider Peter Blaauwbroek.

KLIK HIER VOOR DE SCHOOLGIDS

Namens het team,
Peter Blaauwbroek
Locatieleider