Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Schoolgids

In deze schoolgids kunt u de gegevens lezen van Openbare Basisschool De Saller.

Door de informatie in deze gids krijgt u een beeld van de organisatie van onze school en de wijze waarop ons onderwijs wordt gegeven.

Jaarlijks wordt de schoolgids geactualiseerd. Deze gids is bestemd voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige leerlingen.

KLIK HIER VOOR DE SCHOOLGIDS