Press "Enter" to skip to content

Ouderraad (OR)

De ouders van de ouderraad (OR) helpen het gehele schooljaar bij het organiseren van feesten en activiteiten. Ook dragen zij nieuwe ideeën aan. Op De Saller hebben wij een actieve OR, waar we erg trots op zijn.

In de OR zitten ouders en leerkrachten. De OR komt een aantal momenten in het jaar samen.

De samenstelling van de OR:

 • Anna Bos
 • Arie Kruithof
 • Claudia Gerritzen
 • Gabriëlle Smink
 • Janice Meerenburgh
 • Krista Huisman
 • Kristél Pilaszek
 • Loes Haarman
 • Marjorie Kothman
 • Mieke Mulstege
 • Mendy ten Veen
 • Saskia Verhulp
 • Willeke Geissler
 • Yvonne Schurink

Namens het team zit Jos Bouwman in de OR.