Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Ouderraad (OR)

De ouders van de ouderraad (OR) helpen het gehele schooljaar bij het organiseren van feesten en activiteiten. Ook dragen zij nieuwe ideeën aan. Op De Saller hebben wij een actieve OR, waar we erg trots op zijn.

De OR bestaat uit een aantal werkgroepen: verkeer, schoolreis, sport, Sinterklaas, Kerst en overige festiviteiten.

Een OR-lid kan een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Saller. Een OR-ouder is
nauw betrokken bij de school, heeft veel contact met andere ouders en het team. Daarnaast doe je een schat aan ervaring op. Wanneer er belangstelling is om zitting te nemen in de OR, kan er contact op worden genomen met één van de OR-leden.

In de OR zitten ouders en leerkrachten. De OR komt een aantal momenten in het jaar samen.

De samenstelling van de OR:

  • Krista Huisman
  • Kristél Pilaszek
  • Marieke Raanhuis
  • Mieke Mulstege
  • Niels Koch
  • Noura Manders
  • Petra Koch
  • Willeke Geissler