Press "Enter" to skip to content

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De samenstelling van de MR:

• Ger Bos (ouder)
• Gertjan Schurink (ouder)
• Margriet van Kogelenberg (ouder)
• Alice Schoester (personeel)
• Heiko Hooiveld (secretaris)
• Nina Heimann (personeel)

Peter Blaauwbroek, locatieleider van onze school, heeft binnen de MR een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur. De eerstvolgende vergadering is op maandag 15 oktober 2018.

Bij vragen en/of opmerkingen, neemt u contact op met één van de MR-leden.