Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De samenstelling van de MR:

• Mathijs Apeldoorn (ouder, voorzitter)
• Lydia Roossink (ouder)
• Jolijn Bruins (ouder)

• Dorien Timpener (personeel, secretaris)
• Heiko Hooiveld (personeel)
• Daniël Groeneveld (personeel)

De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur.

Vergaderschema 2023-2024:

  1. dinsdag 26 september
  2. dinsdag 28 november
  3. dinsdag 30 januari
  4. dinsdag 12 maart
  5. dinsdag 14 mei
  6. dinsdag 25 juni

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u een e-mail sturen naar mrobsdesaller@consentscholen.nl

 

In het nieuwe schooljaar wil de MR graag een constructieve bijdrage leveren aan de vele talenten die De Saller biedt voor de kinderen!