Press "Enter" to skip to content

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Zo zijn ouders, leerlingen en personeel betrokken bij het beleid van de school. In het basisonderwijs zitten ouders en personeel in de MR.

De samenstelling van de MR:

• Ivo Kothman (ouder)
• Mathijs Apeldoorn (ouder)
• Lydia Roossink (ouder, voorzitter)

• Dorien Timpener (personeel)
• Heiko Hooiveld (personeel, secretaris)
• Nina Koebrugge-Heimann (personeel)

Peter Blaauwbroek, locatieleider van onze school, heeft binnen de MR een adviserende rol.

De vergaderingen zijn openbaar en vrij te bezoeken. We starten om 19.30 uur.

Vergaderschema 2020-2021:

  1. Maandag 14 september
  2. Maandag 2 november
  3. Maandag 25 januari
  4. Maandag 29 maart
  5. Maandag 17 mei
  6. Maandag 14 juni

Bij vragen en/of opmerkingen, kunt u een e-mail sturen naar mrobsdesaller@consentscholen.nl

Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2019-2020

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Saller blikt terug op het afgelopen schooljaar.

Op 9 september heeft de MR voor de eerste keer vergaderd en daarbij is er gelijk een mooie professionaliseringsslag gemaakt door te gaan werken met OneDrive. Via deze dienst is alle documentatie voor de MR-leden eenvoudig toegankelijk. Diezelfde professionaliseringsslag is ook gemaakt op het gebied van de digitale bestandsindeling, het in gebruik nemen van een eigen e-mailadres voor externe contacten en vergaderen middels Microsoft Teams.

Het brigadieren vormde wederom een vast item op de agenda van de MR. Om zowel kinderen als ouders een veilige oversteek te kunnen bieden, is en blijft een item, waar de MR zich hard voor maakt. Echter zien we een terugloop qua aantal brigadier-ouders en wordt het steeds moeilijker om alle momenten nog in te kunnen vullen. Niettemin hopen we, samen met De Martinus, door positieve mond-op-mond reclame ouders/verzorgers te kunnen enthousiasmeren om eveneens deel te nemen. Het is immers een prachtig visitekaatje om leerlingen en ouders/verzorgers dit te kunnen bieden.

De landelijke onderwijsstaking(en) hebben de eerste helft van het schooljaar een grote rol gespeeld in onderwijsland. Er moet zeer zeker meer geïnvesteerd worden door de politiek. Of het middel om dit doel te bereiken altijd het juiste is, is een andere vraag. De realiteit is en blijft wel, dat het krijgen van vervanging zeer lastig is. Sterker nog, de mogelijkheden om alles intern op te vangen, zijn niet eindeloos. De MR, OR, wethouder Prins, voorzitters van de lokale politieke partijen, Alfons Timmerhuis (Consent) en Peter hebben hierover van gedachten gewisseld. Enerzijds om inzicht te verschaffen in de daadwerkelijke knelpunten en anderzijds om constructief mee te denken.

Enkele mooie ontwikkelingen:

– De trap is verrijkt met mooie, kleurrijke en leerzame ezelsbruggetjes. Hetzelfde geldt voor de hal;

– Gevulde tasjes bij kennismaking nieuwe leerlingen;

– De digitale rondleiding op de site is vernieuwd;

– De eerste voorbereidingen voor een nieuwe flyer en/of banner zijn gaande.

Halverwege 2019-2020 kregen we te maken met COVID-19. Dit heeft van zowel kinderen, ouders/verzorgers, MR en het team van school een grote inspanning gevraagd. Dat wil zeggen onderwijs op afstand inrichten en de implementatie van meerdere protocollen al naar gelang de verdere versoepeling van de maatregelen. De MR heeft hieraan een wezenlijke bijdrage geleverd. Dat wil zeggen positief kritisch meedenken, wat betreft de praktische uitvoerbaarheid van de maatregelen. Slagvaardig, open en transparant communiceren.

Tot slot heeft MR een wijziging ondergaan qua bezetting. Margriet van Kogelenberg heeft de MR verlaten en haar plek is overgenomen door Lydia Roossink.

In het nieuwe schooljaar wil de MR graag een constructieve bijdrage leveren aan de vele talenten die De Saller biedt voor de kinderen!