Druk op "Enter" om naar inhoud te gaan

VSO “De Saller” door Supertof Losser

Onze school werkt nauw samen met Supertof Losser. Zijn bieden op dit moment alleen voorschoolse opvang aan in ons schoolgebouw. Na schooltijd wordt er ook BSO aangeboden in het schoolgebouw van de Wegwijzer.

Aanmelden kan via de site: www.kindcentrum-supertof.nl

Tel. 0620746545

Uiteraard wordt er ook gebruik gemaakt van de andere BSO-aanbieders in Losser, zoals De Bonte Koe en Kosmo. Leerlingen worden van school opgehaald met leerlingenvervoer.